Evaluatie

Op geregelde tijdstippen is er een evaluatiemoment voorzien zodat de student steeds weet waar hij of zij nog in kan groeien. We vinden het uitermate belangrijk dat dit op een objectieve en professionele manier wordt gedaan.

Bij de eerstejaarsstudenten is er een evaluatie voorzien in de weken voor de paasvakantie en op het einde van het schooljaar. In overleg met de VIVES-begeleider wordt met de werkplekmentor een evaluatie opgemaakt over het functioneren van de student.

Bij de tweedejaarsstudenten is dit voorzien eind december en op het einde van het schooljaar. In november en april is er ook steeds een tussentijds feedbackgesprek gepland zonder hier meteen punten aan te koppelen.

De evaluatiecriteria van het werkplekleren kan u indien gewenst al raadplegen in het document hieronder.