Evaluatie

Op geregelde tijdstippen is er een evaluatiemoment voorzien zodat de student steeds weet waar hij of zij nog in kan groeien. We vinden het uitermate belangrijk dat dit op een objectieve en professionele manier wordt gedaan.

Bij de eerstejaarsstudenten is er een evaluatie voorzien op het einde van het schooljaar. In april is er echter reeds een eerste tussentijds gesprek waar er gefocust wordt op de sterktes en zwaktes van de student.

Bij de tweedejaarsstudenten is dit voorzien eind december en op het einde van het schooljaar. In november en april is er ook steeds een tussentijds feedbackgesprek gepland zonder hier meteen punten aan te koppelen.

De voorbereiding van het evaluatiegesprek gebeurt aan de hand van een online vragenlijst die de mentor vooraf invult. Dit laat toe om tijdens het gesprek te focussen op de pijnpunten en groeikansen.