Werkplekleren

Wat is dat precies, dat werkplekleren?

Een groot deel van onze opleiding bestaat uit werkplekleren. Voor onze studenten houdt dit in dat ze algemene en beroepsgerichte competenties aanleren en inoefenen in een reële werksituatie. Dit werkplekleren wordt gecombineerd met het volgen van lessen op de campus. Hier voorzien we ook ruimte om ervaringen te delen om zo ook van elkaar te leren.

We kiezen bewust voor een systeem waarbij een student gedurende anderhalf jaar bij hetzelfde bedrijf blijft.
Hierdoor menen we dat het bedrijf na verloop van tijd ook enige return zal hebben van de inspanningen die geleverd worden om de student op te leiden.

Verwachtingen ten aanzien van de werkplek

VIVES kiest resoluut voor kwaliteitsvol onderwijs. Dit betekent dat we ook ten aanzien van onze partners een aantal verwachtingen hebben die er voor moeten zorgen dat de student alle kansen krijgt om te groeien in zijn professionele competenties en vaardigheden.

Van de werkplek wordt het volgende verwacht:

 • De student krijgt toegang tot informatie nodig voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten
 • De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien: er wordt een onthaal voorzien en rondleiding.
 • De student wordt begeleid door een mentor. Dit is een ankerfiguur op de werkplek waar de werkplekstudent altijd terecht kan voor vragen, drempels en problemen.
 • De student krijgt gecontroleerd toegang tot de noodzakelijke middelen en materialen (IT-toegangen, social media van het bedrijf,…).
 • De werkplek neemt de werkplekstudent op als teamlid dat meewerkt aan het realiseren van de werkplekdoelstellingen (deelname aan teamoverleg, informele activiteiten, observatie gesprekken met externen (vb. leveranciers), …).
 • Er is mogelijkheid om in gesprek te gaan met collega’s van ondersteunende diensten (Boekhouding, HR,…).
 • De student kan deelnemen aan interne opleidingen die een meerwaarde zijn voor zijn werkplekleren.

De werkplekmentor dient te voldoen aan volgende criteria:

 • De mentor is op de hoogte van de te verwerven competenties en kent de leerdoelen.
 • De mentor is bereid om reflectiegesprekken te hebben met de student.
 • De mentor heeft ervaring met het begeleiden van stagiairs en/of nieuwe medewerkers.
 • De mentor heeft relevante ervaring in het domein van marketing, communicatie en/of administratie.
 • De mentor verzamelt informatie in functie van de beoordeling van de werkplekstudent.

Begeleiding op de werkplek

De student krijgt op zijn werkplek een werkplekmentor toegewezen. Dit is een werknemer in de organisatie die het eerste aanspreekpunt is voor onze student. De werkplekmentor verwelkomt de student, staat in voor de coaching, houdt op regelmatige basis feedbackgesprekken met de student en gaat ook in overleg met de VIVES-begeleider instaan voor de evaluatie.