FAQ

We hebben hieronder een aantal veelgestelde vragen gebundeld. Vind je geen antwoord op uw vraag, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wat bij ziekte van de student?
Bij ziekte verwittigt de student ’s morgens telefonisch de werkplek en de VIVES- begeleider. Het originele ziektebriefje wordt aan de werkplekbegeleider van VIVES bezorgd, de werkplek ontvangt een kopie van het ziektebriefje.
Dagen werkplekleren die wegvallen door ziekte moeten ingehaald worden (tenzij langdurige afwezigheid, dan wordt er overleg met de werkplekbegeleider van Vives). Wanneer deze dag(en) gepland worden, dient in overleg met de werkplek te gebeuren.
Onwettige afwezigheid (VIVES en werkplek worden niet tijdig verwittigd of geen geldige reden) leidt onmiddellijk tot een evaluatie van minder dan de helft van de punten.

Mag de student aan werkplekleren doen in het weekend of een feestdag?
Ja, dit mag in onderling overleg. De student volgt de regeling van een voltijdse medewerker in het bedrijf. Prestaties op zondag of feestdag tellen NIET als dubbele prestaties, maar vervangen een andere dag werkplekleren.

Hoeveel uren per dag gaat de werkplekstudent aan de slag?
De student volgt de regeling van een voltijdse medewerker in het bedrijf, ook wat de pauzes betreft.

Gebruik van smartphone?
De student gebruikt geen smartphone, I-pad, PC of dergelijke op de werkplek tenzij dit in het kader van zijn of haar werkzaamheden is.

Wat met social media?
De student mag geen privé social media raadplegen op de werkplek. Idem voor privé telefoons. Bovendien worden geen berichten, afbeeldingen, tweets, … geplaatst op eigen social media zonder toestemming van de werkplek.

Kosten
De student kan geen vergoeding vragen voor gemaakte kosten als maaltijden, kledij, parking, telefoon…
De kosten gemaakt in opdracht van de werkplek om bijvoorbeeld met eigen vervoer goederen op te halen, klanten te bedienen… worden integraal aan de student terugbetaald door de werkplek. Maak hierover op voorhand goede afspraken.

Verzekeringen
Alle informatie rond de verzekering staat vermeld in het stagecontract.
De student neemt zo snel mogelijk contact op met school of de stagecoördinator indien er een ernstig incident is.

Software
De studenten hebben voor hun vakken Grafische Vormgeving een licentie gekocht voor het Adobe-pakket. Dit verloopt echter na een jaar. Indien de taken op de werkplek het vereisen dat deze licentie verlengd wordt, dan komt de werkplek tussen voor de gemaakte kosten (aantrekkelijk studententarief). Deze regeling geldt ook voor andere betalende pakketten zoals bv. Canva Pro.